En spelindustri på högvarv (Novomatic)

Spelindustrin går på högvarv och den våg av framgång man ser beror mycket på Novomatic Group och Novolines enarmade banditer. Företaget från Österrike är ett av de ledande företagen i branschen. En titt på verksamhetsåret 2016 visar en ökning av intäkterna med upp till 10 procent – detta betyder att det tidigare rekordet har överträffats, vilket låg på 2,3 miljarder euro.

Endast en liten nackdel finns att hitta. Även om omsättningen har nått oöverträffade nivåer, är vinsten inte lika hög. Jämfört med förra året har detta belopp minskat med mer än en fjärdedel. Ändå är styrelsen tillfredsställd, eftersom som VD:n Harald Neumann meddelade: ”är detta mycket goda ekonomiska resultat”.

novomatic

Novomatic: En titt bakom kulisserna

Som ett publikt bolag är Novomatic skyldigt att offentliggöra sina siffror. På OKB hemsida kan man s resultaten av verksamhetsåret 2016, och faktum är att ett nytt försäljningsrekord sattes. Detta uppskattas till knappt 2,3 miljarder euro. Detta har tidigare inte uppnåtts i det 36-åriga spelföretagets historia.

Men vilken division har gjort det största hoppet? Med intäkterna från Novolines enarmade banditer , ökade koncernens intäkter med 126,7 miljoner euro och nådde totalt över en miljard euro.

Bilden av koncernens resultat är dock baserat på summan innan dess att alla räntor, skatter och avskrivningar har gjort sitt. Här hamnar vi på 588.5 miljoner euro. En liten steg tillbaka från 2015 med det årets 616,7 miljoner euro. Men utslaget ger god ekonomi och därmed fler justeringar i personalen. För Novomatic ökade arbetskraften. Just nu arbetar 23,849 anställda för företaget.

För övrigt skulle ett annat rekord brytas: Tillsammans med systerbolagen Gryhon Invest AG och ACE Casino Holding AG, ligger nu rekordnivån på 4,4 miljarder euro . Det tidigare rekordet var 3,9 miljarder euro under 2015.

Där siffrorna när det gäller omställning, vid första anblicken bryta alla rekord, är det lite förvånande dock att vinsten inte ökat detta räkneskapsåret. I själva verket har vi en minskning med mer än en fjärdedel jämfört med föregående år redovisats här.

Vinstprognoser för räkenskapsåret till motsvarande 154 miljoner euro 2016. Här var grundaren av företaget 51 miljoner euro för att betala mindre än en tredjedel utdelning än föregående år (161 miljoner euro). Men den fallande vinst kan förklaras av de tidigare beskrivna investeringarna som gjorts. Denna expansion är en investering i framtiden, vilket då minskar nettoinkomsten.